Free Web Hosting
ISU

 

 

RUMUSAN

MESYUARAT WACANA PROFESIONAL

PROFESION PENDIDIKAN

KESATUAN / PERSATUAN GURU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 

BERSAMA DENGAN

Y.B. DR. HAJI MOHD. PUAD ZARKASHI

TIMBALAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA

 

PADA

7 HINGGA 9 JUN 2009

 

BERTEMPAT DI

HOTEL GRAND CONTINENTAL,

LANGKAWI

 

 

 

CATATAN:

HASIL RUMUSAN INI TELAH DISERAHKAN KEPADA YB. DR. HJ. MOHD.  PUAD BIN ZARKASHI, TIMBALAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA UNTUK PERTIMBANGAN PIHAK KEMENTERIAN PELAJARAN SELANJUTNYA.

 

 


ISU-ISU YANG DIBINCANGKAN

 

1

Pengajaran Sains dan matematik Dalam Bahasa Inggeris

 

2

Kurikulum Sekolah Rendah

 

3

Penempatan Guru Pada Awal Tahun Persekolahan

 

4

Pentaksiran Berasaskan Sekolah dan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah

 

5

Merapatkan Jurang Pendidikan di Antara Bandar dan Luar Bandar khususnya di Sabah dan Sarawak

 

6

Pelaksanaan Bayaran Tambahan Persekolahan Perlu Disemak Semula

 

7

Campur Tangan  PIBG /Lembaga Pengelola Sekolah/Alumni dalam Pentadbiran  Sekolah

 

8

Pemberian Insentif Bagi Guru yang mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana dan Phd.

 

9

Menghadkan Jumlah Matapelajaran Dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia

 

10

Peruntukan Per Kapita Geran dan LPBT

 

11

Beban Tugas dan Tanggungjawab Guru

 

12

Perluasan Jawatan Guru Besar Cemerlang DGA38 dan Pengelola Cemerlang DGA38

 

13

Jawatan Pengetua Sekolah pada Gred DG52

 

14

Insentif Guru Cemerlang Siswazah yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat TPM merangkap Menteri Pelajaran

 

15

Jawatan Pensyarah di Institut Pendidikan Guru Malaysia ( IPGM )

 

16

Fungsi dan Peranan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

 

17

Kebenaran Guru Kumpulan Pengurusan dan Profesional untuk Bergiat dalam Politik

18

Pelaksanaan Ko-kurikulum

 

19

Pengstrukturan Pejabat Pelajaran Daerah

 

20

Kemasukkan PTD di Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran/PPD

21

Elaun Khas Pengetua/ Guru Besar dan Elaun Keraian Guru Besar / Sisipan Gred Perjawatan DGA36 Untuk Guru Besar

 

 

ISU

SENARIO

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Pengajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris

 

Pelaksanaan PPSMI telah dialksanakan mulai 2003 di semua sekolah rendah dan menengah. Pelbagai reaksi telah dikemukan oleh pelbagai pihak.

Kementerian Pelajaran dipohon membuat keputusan  tentang pelaksanaan dasar PPSMI ini.

 

(SILA RUJUK LAMPIRAN A YANG BERKAITAN)

Kurikulum Sekolah Rendah

 

Kurikulum di sekolah rendah

Kini terdapat 13 subjek diajar secara meluruh di sekolah rendah.  Antaranya adalah

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

Pendidikan Agama Islam/ Moral

Kemahiran Hidup

Sivik dan Kewarganegaraan

Kajian Tempatan

Muzik

Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Pendidikan Seni

j-QAF ( Jawi, Al-Quran dan Fardhu Ain)

Bahasa China/ Bahasa Tamil

2.1.1. Terlalu banyak subjek yang perlu dibelajar.

 

2.1.2.  Tahap penguasaan bahasa murid tidak memuaskan

 

2.1.3. Kemahiran membaca tidak tercapai, masih terdapat murid tidak menguasai 3M

 

2.1.4. Minat  dan amalan membaca murid ditahap yang sangat rendah

2.1.1. Tahap Satu:

  Tahun Satu dan  Dua Sahaja.

Memberi penekanan kepada asas 3M.

Membaca, Menulis dan Mengira menerusi Bahasa Ibunda. Pembacaan dan penulisan perlu mempunyai unsur-unsur sejarah, sains, sivik dan lain-lain subjek ( Bahasa merentasi kurikulum )

 

Bagi Matematik, penekanan perlu diberi kepada  4 perkara asas dalam mathematic iaitu Tambah, Tolak, Darab dan Bahagi.  Pengukuhan perlu diberi .

 

Bagi Tahap Satu subjek yang dicadangkan adalah :

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Bahasa Cina / Tamil

Pendidikan Agama Islam/Moral/ j-QAF

Matematik

Sains Awalan

Pendidikan Seni (Muzik, lukisan & arca, kebudayaan)

Pendidikan Jasmani & Kesihatan

 

2.1.2. Tahap Dua

Terdiri daripada Tahun 3,4,5 dan 6.

Subjek yang dicadangkan ialah:

i.           Bahasa Melayu

ii.          Bahasa Inggeris

Matematik

iv.        Sains

Pendidikan Agama Islam/ Moral

Kemahiran Hidup

Sivik dan Kewarganegaraan

Sejarah/Kajian Tempatan

Muzik

Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Pendidikan Seni

j-QAF ( Jawi, Al-Quran dan Fardhu Ain)

      xiii.      Bahasa China/ Bahasa Tamil                                           

3. Penempatan guru-guru pada awal tahun persekolahan

1. Setiap tahun sekolah menghadai kekurangan guru tidak pada hari pertama sesi persekolahan.

2. Guru sandaran tak terlatih (GSTT) diterima pada bulan Januari oleh sesetengah sekolah sahaja.

3. P&P berjalan berdasarkan tenaga guru yang ada sahaja. Kelas-kelas peperiksaan diberi keutamaan.

4. Pentadbir menggunakan nisbah 1.5 sehingga bekalan tenaga guru mencukupi.

 

1.   Penempatan guru diuruskan secara serius sebelum sesi persekolahan bermula.

2.   Proses pengambilan GSTT dibuat pada bulan Disember supaya mereka dapat ditempatkan di sekolah-sekolah mulai Januari.

4.  Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) menambah beban tugas guru.

 

    Melibatkan masa guru untuk kerja-kerja pekeranian (key in nama, markah, cetak sijil dsb selain proses pelaksanaannya).

 

Melantik Pembantu Guru/ staf sokongan untuk urusan PBS di sekolah.

 

5. Merapatkan jurang pendidikan khususnya di antara bandar dan luar bandar, khasnya di Sabah dan Sarawak

Perbezaan dari segi fizikal/logistik

Jarak sekolah dari pekan

Lebih 60 % sekolah terletak di kawasan luar Bandar

Kos pembinaan dan penyelenggaraan yang  amat tinggi

Proses pemantauan amat sukar

 

Cara pengagihan peruntukan mesti mengambilkira perbezaan fizikal dan logistik

Pelaksanaan dasar perlu diberi fleksibiliti

Kajian keperluan yang lebih menyeluruh perlu dilaksanakan

Pengstrukturan institusi pendidikan (JPN/PPD/sekolah) yang lebih realistik ( jumlah pegawai).

 

 

Perbezaan dari segi tahap pembangunan infrastruktur

Masih terdapat banyak sekolah  2 sesi

Sekolah menghadapi kekurangan keperluan asas(bilik kelas, asrama, kemudahan sukan dan rekreasi)

Sekolah kurang murid

Kemudahan alat ICT

 

Kementerian perlu menetapkan tempoh masa dan strategi pelaksanaan sekolah satu sesi

Cadangan mengurangkan beban tugas guru seperti yang terkandung dalam Kajian Beban Tugas Guru dilaksanakan

 Satu kelas 25 murid seperti yang diutarakan oleh Ketua Perkhidmatan Awam perlu dijadikan sasaran Kementerian Pelajaran

 

 

Kekurangan guru di Sabah dan Sarawak

Kekurangan  dan mismatch guru di sekolah rendah dan menengah masih ketara

Mobiliti guru di dalam negeri dan antara negeri amat tinggi

Pengambilan bakal guru dari Sabah dan Sarawak pada kadar yang rendah( contoh: 152 daripada 6267 atau 2.43 % permohon diterima untuk KPLI pada 2008)

Untuk 2008 108,397 calon memohon untuk KPLI dan 5326 diterima masuk ( 5% diterima)

 

 

Peningkatan kapasiti  pengambilan di Institut Perguruan disegerakan

Cara pengambilan bakal guru –memberikan keutamaan kepada orang tempatan di setiap negeri (cadangan 50%)

Mod latihan untuk KPLI perlu diubah – masa praktikal di sekolah perlu dipanjangkan ke  2 semester.

Penambahan institusi perguruan di setiap negeri

 

Perbezaan dari segi akses/ekuiti dan kualiti

Pencapaian peperiksaan UPSR untuk Sabah dan Sarawak sentiasa pada tahap yang rendah

 

 

Peningkatan kemudahan asas untuk sekolah-sekolah pedalaman

Penyelarasan di antara agensi untuk pelaksanaan dasar khususnya bantuan kewangan dan kemudahan lain.(janakuasa)

6. Pelaksanaan bayaran  tambahan sekolah perlu disemak semula.

1.  Bayaran tambahan sekolah  dikutip lewat sehingga bulan Jun.

2.  Ramai ibu bapa enggan membayar atas alasan anak mereka telah belajar selama 6 bulan walaupun keputusan dibuat dalam mesyuarat agung. Jumlah ahli PIBG yang hadir dalam mesyuarat agung terlalu kecil.

3. Pihak Pusat tanggungjawab memutuskan untuk tidak mengeluarkan sebarang surat kelulusan memungut, cukup hanya menerima maklum sahaja.

4. Arahan mengenai pengurusan kutipan bayaran tambahan ini lewat dikeluarkan, pada penghujung bulan Mei sahaja.

 

1.  Kutipan bayaran tambahan tahun 2010 boleh dibuat pada hari pertama persekolahan.

2.  Sekolah akan membuat permohonan kepada Pusat Tanggungjawab pada bulan Oktober 2009. Jumlah kutipan mengikut keputusan mesyuarat agung PIBG 2009.

3.   Pusat tanggungjawab diharap membuat keputusan samada meluluskan atau tidak meluluskan permohonan.

7. Isu campur tangan PIBG/ Alumni/ Lembaga Pengelola Sekolah dalam pentadbiran sekolah perlu diatasi segera.

1. Campur tangan yang serius di beberapa sekolah mengganggu sekolah.

2. Cuba terlibat dalam membuat polisi sekolah (contoh penyingkiran guru, pengambilan murid).

3. Terdapat kecenderungan pihak atasan melayan kehendak pihak ini dan tidak memberi peluang kepada pihak sekolah untuk member pandangan.

 

Pihak pengurusan atasan perlu mendapatkan pandangan daripada pihak sekolah sebelum membuat sebarang kesimpulan.

Perlu ada usaha daripada KPM untuk mewujudkan persefahaman antara pihak sekolah dengan pihak PIBG/ Alumni dan Lembaga Pengelola Sekolah.

 

 

8. Cadangan Pemberian Insentif Bagi Guru-Guru Yang Mempunyai Kelayakan Ijazah Sarjana dan PhD

 

 

Guru-guru yang memiliki ijazah sarjana atau pun ijazah doktor falsafah (PhD) perlu diberi insentif yang sewajar nya sebagai menghargai usaha mereka untuk menyahut seruan kerajaan dalam mempertingkatkan tambah nilai diri dari segi ilmu pengetahuan. Pemberian insentif ini dicadangkan digunapakai untuk kenaikan pangkat dari gred DG44 ke DG48.

Dicadangkan agar:

1  Guru-guru yang telah memperoleh ijazah sarjana yang berada pada gred DG44 KUP diberi peluang naik pangkat ke DG48 ‘time-based’ dengan tempoh 7 tahun sahaja berbanding 10 tahun sedia ada.

 

2  Guru-guru yang telah memperoleh ijazah PhD yang berada pada gred DG44 KUP diberi peluang naik pangkat ke DG48 ‘time-based’ dengan tempoh 6 tahun sahaja berbanding 10 tahun sedia ada.

 

9. Menghadkan Jumlah Matapelajaran Dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b). Isu – Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) - Jumlah mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah membebankan guru dan murid

1. Persepsi masyarakat bahawa  mereka yang mendapat jumlah A yang banyak menggambarkan kecemerlangan menyeluruh seperti dalam FPK.

 

 

2. Pertambahan mata pelajaran tidak selari dengan pertambahan guru.

3. Mata pelajaran yang sedia ada sudah mencukupi.

Tawaran 2 mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK) dan Pembelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICTL) telah menyebabkan masa untuk mata pelajaran penting yang lain dikurangkan. Kesannya  keputusan mata pelajaran yang masanya telah diambil oleh 2 mata pelajaran ini terjejas.

4. Masa yang diperuntukan untuk aktiviti kokurikulum turut terjejas

5. Sekolah dua sesi menghadapi masalah yang lebih serius.

 

(a) Latar Belakang

1. Mengubah penekanan peperiksaan awam daripada berasaskan kandungan (content based) kepada berasaskan kemahiran dan kebolehan (skill and ability).

2. Mengurangkan jumlah mata pelajaran.

3. Menggunakan sistem semester..

4. Projek rintis ini telah dimulakan pada Jun 2009 di 500 buah sekolah pada peringkat pra sekolah dan tahun 1.

 

(b) Kaedah Pentaksiran

1. Pentaksiran Sekolah (PS)

2. Pentaksiran Pusat (PP)

3. Peperiksaan Pusat (PpP)

4. Pentaksiran Psikometik (PPsi)

5. Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum (PAJK)

 

(c)  Wajaran Pentaksiran

1. Tahun 1 dan 2 (Tahap 1)

    - PS 70%

    - PAJK 30%

2. Tahun 3,4,5 dan 6 (Tahap 2)

    - T3, T4, T5

      (PS 50%, PAJK 20%, PP  30%)

T6

(PS 50%, PAJK 20%, PP 10%, PpP 20%)

 

Calon dibenarkan mengambil minimum mata pelajaran teras sahaja.

Menetapkan jumlah maksimum bagi peperiksaan SPM ialah 10 mata pelajaran kecuali SM Agama dibenarkan mengambil 12 mata pelajaran.Hadkan kepada 10 hingga 12 mata pelajaran sahaja.

Lima mata pelajaran teras dikekalkan (bagi aliran Sains dan aliran Agama) dan 6 mata pelajaran teras bagi aliran lain dikekalkan.

Memberikan lebih pengiktirafan kepada aspek kecemerlangan dalam bidang kokurikulum, kepimpinan dan pembangunan sahsiah.

 

 

Mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK) dan ICTL ditarik balik. Pengajaran ICTL boleh dibuat secara merentasi kurikulum.

Kandungan kurikulum PSK boleh diserapkan di dalam matapelajaran Sejarah.

Masa untuk BM dikembalikan kepada 5 waktu, BI kepada 5 waktu dan KH mendapat semula 4 waktunya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembantu Guru hanya dibekalkan di sekolah-sekolah yang menjalankan program rintis (6 bulan pertama dan seterusnya 2 tahun akan datang secara kontrak).

Pembantu guru ini dikekalkan secara tetap dan sepanjang masa

Apabila dilaksanakan sepenuhnya bilangan nisbah pembantu guru dibekalkan untuk setiap kelas.

SPPK akan menjadi beban tugas guru

Norma guru daripada 1.5 kepada 1.7 harus disegerakan

Mata pelajaran untuk pentaksiran sekolah dan peperiksaan pusat secara formal hendaklah dikurangkan.

Tahap 1 (BM, BI, Matematik, Bahasa Ibunda, Pend Islam)

Tahap 2 (BM, BI, Matematik, Sains, Bahasa ibunda dan Pend. Islam).

Menggunakan 2 sistem semester iaitu Januari – Mei dan Julai – November.

Pentaksiran Sekolah diadakan secara formal iaitu 2 kali dalam setahun.

Memastikan semua sekolah mempunyai peralatan ICT yang mencukupi.

Memberi pendedahan dan latihan tentang SPPK kepada semua guru.

Bahan pentaksiran (Kit Latihan dan Instrumen) harus dibekalkan kepada semua guru.

 

10. Peruntukan gran per kapita matapelajaran (PCG)/ LPBT tidak mencukupi.

1. Kos barang, perkhidmatan dan utiliti meningkat secara ketara.

2. Pihak sekolah menghadapi kekurangan wang untuk membuat kerja-kerja penyelenggaraan terutama kepada sekolah lama.

3. Peralatan stationary pejabat (kertas, ink, master, toner, katrij) memerlukan penggunaan yang sangat tinggi.

4. Kos bagi matapelajaran yang mempunyai kerja kursus semakin meningkat.

Cadangan agar KPM menambahkan peruntukan LPBT sebanyak 100%.

Cadangan agar KPM menaikkan PCG terutama bagi matapelajaran yang ada kerja kursus dinaikkan sebanyak 50%.

 

11. Beban Tugas dan Tanggungjawab Guru

Kajian beban tugas guru pada tahun 2006 yang dikendalikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia telah membuat pelbagai syor untuk mengatasi  beban tugas guru

Kementerian Pelajaran perlu melaksanakan syor dan cadangan dalam laporan tersebut dengan kadar segera.

12. Perluasan  Jawatan Guru Besar Cemerlang DGA 38 Sekolah Rendah.

 

 

*GMGBM

Jumlah jawatan Guru Besar Cemerlang DGA 38 ketika ini ialah seramai 1530 orang ( kuota 10 %   iaitu 170 orang diberikan kepada Pengelola di KPM/ JPN/ PPD ) darpada  jumlah keseluruhan Guru Besar seluruh Malaysia seramai 7644 orang.  Hakikatnya nisbah tersebut adalah kecil jika dilihat dari sudut peluang kenaikan pangkat dan peningkatan gred perjawatan.

Pertambahan perluasan Gred Jawatan DGA 38 untuk Guru Besar  sebanyak 1200 jawatan Guru Besar Cemerlang  dan untuk Pengelola sebanyak 300 jawatan Pengelola Cemerlang.

 

13.Semua jawatan Pengetua Sekolah Menengah sewajar nya berada pada Gred DG52

 

Memandangkan tugas pengetua semakin berat dan disaingi pula oleh rakan guru lain yang memegang jawatan yang sama taraf dengan pengetua, maka tiba masanya jawatan pengetua di semua sekolah menengah dinaikkan ke gred DG52.  Dengan demikian, ia akan memberi motivasi yang lebih tinggi lagi kepada pengetua berkenaan di samping menghargai sumbangan mereka yang sanggup menerima cabaran dan tanggungjawab sebagai pengetua.

Jawatan Pengetua Gred DG52 perlu diperluaskan ke seluruh sekolah menengah tanpa mengira gred atau enrolmen sekolah berkenaan.

 

14. Insentif Guru Cemerlang Siswazah yang diumumkan oleh YAB TPM

 

 

 

Insentif pertambahan  jawatan Guru Cemerlang bagi guru-guru siswazah yang diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran semasa Pelancaran Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2009 baru-baru ini

Dicadangkan agar kuota pertambahan jawatan Guru Cemerlang ini perlu diperluaskan juga sebanyak 10 peratus mengikut gred  kepada guru-guru siswazah DG41 / DG44 / DG48 / DG52 yang berkhidmat di kementerian / bahagian /  jabatan atau PPD selaras dengan pelaksanaan insentif untuk PPPLD yang diperluaskan kepada pengelola di kementerian / jabatan / PPD.

 

15.Jawatan Pensyarah di IPGM perlu distruktur dan dikaji semula

 

Memandangkan beban tugas pensyarah di IPGM adalah berat ditambah lagi  peranan untuk melahirkan tenaga pengajar bertaraf ijazah, sewajarnya jawatan pensyarah distruktur dan dikaji semula. Tambahan pula kebanyakan pensyarah di IPGM sekarang ini memiliki kelayakan ijazah sarjana ataupun PhD.

Adalah dicadangkan jawatan pensyarah sewajarnya bermula dari gred baru (DG45) seperti mana yang terdapat pada jawatan pensyarah(DS45) di IPTA.

16. Fungsi dan Peranan Suruhanjaya  Perkhidmatan Pelajaran(perkara 144 Perlembagaan Persekutuan)

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran(SPP) ditubuhkan pada 1974 berikutan syor  Suruhanjaya Aziz untuk menyelesaikan isu-isu perkhidmatan guru.

 

SPP seharusnya diberi tanggungjawab dan kuasa seperti yang diperuntukan dalam perkara 141 Perlembagaan Persekutuan . Suruhanjaya ini sepatutnya mempunyai kuasa eksekutif seperti Jabatan Perkhidmatan Awam.

17.  Kebenaran Guru dalam kumpulan pengurusan dan profesional untuk bergiat dalam politik

Mengikut peraturan 21(1), Peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan dan tatatertib) 1993 – Pegawai awam dalam kumpulan pengurusan tertinggi dan pegawai kumpulan pengurusan dan profesional adalah dilarang daripada mengambil bahagian dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik

Memberi kebenaran guru untuk bergiat dalam politik berdasarkan alasan-alasan berikut:

memandangkan kebanyakan guru PPPLD telah pun melanjutkan pelajaran dan menjadi guru PPPS, maka kebenaran perlu diberikan kepada guru dalam kumpulan pengurusan dan profesional bergiat dalam politik berdasarkan syarat-syarat tertentu.

telah diakui dalam sejarah bahawa guru telah memainkan peranan penting dalam politik tanah air sejak zaman penjajahan. Oleh itu peranan guru dalam perjuangan politik perlu diberikan semula.

kebenaran guru terlibat dalam politik dapat mengimbangi penguasaan golongan korporat dalam politik tanah air

guru merupakan ilmuwan yang hampir dengan masyarakat, dapat menyebarkan maklumat atau dasar-dasar kerajaan dengan lebih jelas kepada masyarakat.

 

Cadangan

memberi kebenaran kepada PPPS gred DG41, DG44 dan DG48 untuk bergiat aktif dalam politik.

 

18.Peningkatan pelaksanaan kokurikulum untuk menepati harapan Negara

    Sumber kewangan sekarang hanya untuk kegunaan pelajar

 

    Kehadiran guru semasa aktiviti kokurikulum hanya untuk menyelia pelajar sahaja, tetapi bukan untuk melatih pelajar  dalam pelbagai bidang memandangkan guru kurang berkemahiran dalam bidang bekenaan.

8.1.3 Mengikut bidang kesenian ke peringkat antarabangsa

 

 

Pertambahan perluasan Gred Jawatan DGA 38 untuk Guru Besar  sebanyak 1200 jawatan Guru Besar Cemerlang  dan untuk Pengelola sebanyak 300 jawatan Pengelola Cemerlang

19. Pengstrukturan Pejabat Pelajaran Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Gred PPD pada masa kini terbahagi kepada A, B, C dan Khas.  PPD di Sabah dan Sarawak yang baru terbentuk yang asalnya PPDK masih belum mengikut struktur yang dinyatakan iaitu gred B dan gred C. 

2  Sejak pengstrukturan pada tahun 2003 hanya terdapat 37, 35 dan 30 jawatan di PPD gred A, B dan C.  Pada tahun Disember 2007, 7 PPD Khas diwujudkan dengan 9 jawatan.  Pada 1 September 2008 semua PPD di Semenanjung mendapat Gred DG52 dan semua Pejabat Pelajaran Daerah (A, B dan C) mendapat 1 jawatan tambahan Timbalan PPD Gred DG48 kecuali 7 PPD Khas yang masih kekal dengan perjawatan asal.  Fungsi PPD sudah bertambah berbanding dengan semasa pengstrukturan yang lalu.

 

3. Gred Pegawai semasa

PPD : DG52

Timb. PPD: DG48

Ketua Unit : DG44/DG41

Pegawai lain : DG44/DG41 / DG34/ DG32

 

     Memandangkan tugas pegawai PPD memantau, menyelia dan membimbing guru-guru di sekolah, gred pegawai di PPD seharusnya lebih tinggi dari guru-guru yang dipantau.

 

    Jawatan pegawai di PPD merupakan jawatan naik pangkat.

 

 

 Pejabat Pelajaran Daerah Kecil (PPDK) di Sabah dan Sarawak dimansuhkan dan dijadikan Pejabat Pelajaran Daerah mulai 1 September 2008. Walau bagaimanapun bilangan perjawatan masih

 Memandangkan fungsi yang dilaksanakan di semua PPD adalah sama, wajar digredkan PPD kepada 2 gred sahaja iaitu gred A dan gred B dengan menggunakan kriteria bilangan sekolah, bilangan perjawatan, bilangan murid, bilangan asrama dan luas kawasan daerah PPD berkenaan. (n>5, PPD Gred A dan selainnya PPD Gred B).

 

Dicadangkan supaya bilangan perjawatan di semua PPD ditambah seperti yang dicadangkan.

 

       PPD Gred A : Dari 112 orang ke 152 orang

 

       PPD Gred B: Dari 91 orang ke 111 orang.

 

       Badan Perhubungan PPD Kebangsaan mencadangkan seperti yang disarankan oleh Datuk TKSU supaya 2 model PPD dibawa kepada JPA untuk kelulusan.  Model yang optimum bagi melaksanakan fungsi dan satu model yang minimum bagi melaksanakan kerja di PPD.

 

 

Dicadangkan supaya gred pegawai adalah seperti berikut:

      PPD : DG54

Timb. PPD: DG52

Ketua Unit di PPD : DG48

Pegawai lain: DG44 / DG36 / DG34

 

PPD gred DG54 menjadi Ketua Jabatan di daerah memandangkan banyak jawatan Pengetua DG54 dan DG52 yang baru diwujudkan.

 

Gred DG36 merupakan laluan naik pangkat kepada pegawai PPLD.

 

Gred DG41 boleh dipertimbangkan dengan syarat mereka merupakan bekas guru PPLD yang berjaya mendapat ijazah dan dimasukkan dalam gred DG41 yang berpengalaman.

 

 

Dicadang supaya perjawatan baru mengikut dua gred PPD yang dicadangkan bagi daerah di Semenanjung.  Walaupun bilangan sekolah mungkin kecil, tetapi kawasan PPD di Sabah dan Sarawak besar.

20.  Kemasukan PTD ke  perkhidmatan di Sekolah/JPN/KPM.

 

 Surat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia , KPPM/2/12.8 bertarikh

    15 ogos 2005 dirujuk.

    Antara isi kandungan:

Hasil bengkel yang diadakan di Hotel New Pacific , Kota Bharu pada 5-7 Ogos 2005 , semua pihak telah bersetuju hanya PTD di gred 41 dan 44 saja diberi untuk masuk berkhidmat di JPN dan ini juga telah dipersetujui oleh Menteri Pelajaran Malaysia ketika itu(rujuk surat KPPM/2/12.8 bertarikh 15 Ogos 2005.

    Apabila diperingkat pelaksanaan penstrukturan semula JPN ,satu tindakan sonsang telah dilakukan oleh pihak atasan KPM(BSM). Keputusan tidak memasukan PTD yang lebih tinggi dari gred DG 44 tidak diikuti.PTD yang gred M52 telah ditempatkan di Sektor Perkhidmatan yang biasanya disandang oleh DG.Ini satu penipuan telah dibuat oleh pihak JPA terhadap profesion perguruan.

 

 Pihak kesatuan mahukan supaya guru yang mengurus guru kerana mereka lebih arif tentang situasi yang dihadapi oleh guru.

 

Ia telah mengurangkan  peluang dan jawatan kenaikan pangkat guru-guru.

 

 Guru juga mempunyai kelayakan, kepakaran dan kredibiliti untuk memegang jawatan naik pangkat dalam sektor pengurusan dan pentadbiran di KPM/JPN/PPD. Mereka boleh diberi latihan pengurusan oleh Intitusi Latihan di bawah KPM

seperti IAB, IPG dsbnya

Kembalikan kepada keputusan Mesuarat Permuafakatan Pengurusan Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia pada 5 – 7 Ogos 2005 di Hotel New Pacific , Kota Bharu (Deklarasi Kota Bharu).

21.Kadar Elaun Khas    Pengetua / Guru Besar  Perlu Di Kaji Semula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak tahun 2001 kadar Elaun Khas Pengetua adalah sebanyak RM150.00 sebulan dan Elaun Khas Guru Besar adalah sebanyak RM100.00 sebulan.

Guru-Guru yang terlibat dalam PPSMI mendapat Elaun BISP sebanyak 10 % daripada gaji pokok untuk PPPLD dan 5% daripada gaji pokok untuk PPPS. Di samping itu juga guru-guru yang mengajar Kelas Pendidikan Khas turut mendapat Elaun Khas sebanyak RM250.00 sebulan. Pembantu Pengurusan Murid Kelas Pendidikan Khas juga mendapat Elaun Khas sebanyak RM200.00 sebulan.  Warden Asrama turut mendapat Elaun Khas Warden Asrama sebanyak RM240.00 sebulan. Secara perbandingan  elaun-elaun yang diterima semua PPP di atas adalah melebihi daripada Elaun Khas yang diterima oleh Pengetua dan Guru Besar.

Pengurus Sekolah terutama dari kalangan PPPLD yang menguruskan keseluruhan aspek pengurusan dan pentadbiran sekolah menerima Elaun Khas yang amaunnya tidak setimpal dengan peranan dan tanggungjawab sebagai Ketua Jabatan.

Di samping melaksanakan tugas dan tanggungjawab pegurusan dan pentadbiran sebagai Ketua Jabatan, Pengetua dan Guru Besar bertanggungjawab memberi fokus untuk menghasilkan :

 

Guru yang berkualiti

 

Pelaksanaan pendidikan  yang berkualiti

 

Pelasanaan semua dasar pendidikan negara

 

Mengimbangi keperluan intelektual, rohani, fizikal dan emosi warga insitusi pendidikan masing-masing.

 

Justeru itu dicadangkan Elaun Khas Pengetua dan Guru Besar dinaikkan kepada RM600.00 sebulan tanpa mengira PPPS atau PPPLD kerana bidang tugas dan tanggungjawab tidak berbeza sebagai pengurus sekolah.

Elaun Keraian Guru Besar  Perlu Dikaji Semula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*GMGBM

 

Pengurus Sekolah dari kumpulan Pengurusan dan Profesional  layak secara otomatik menerima Elaun Keraian Pengetua DG48 sebanyak RM550.00 sebulan dan DG 52 sebanyak RM600.00 sebulan tanpa perlu membuat sebarang tuntutan.

 

Guru Besar turut mendapat kemudahan Elaun Keraian sebanyak 5% daripada gaji pokok TETAPI perlu membuat tuntutan dengan menyertakan senarai tetamu / pelawat sekolah, resit bayaran makan dan minum sebagai dokumen sokongan membelanjakan wang sendiri sebagai pendahuluan untuk MENGHALALKAN tuntutan. Kaedah ini amat  rumit dan membebankan.

 

Ramai Guru Besar yang memilih untuk tidak membuat tuntutan kerana wang yang telah didahulukan sukar diperolehi semula kerana karenah birokrasi.  Guru Besar terpaksa  bersabar dan berkorban masa, tenaga serta wang ringgit untuk melaksanakan agenda pendidikan.

Memandangkan pemberian Elaun Keraian untuk Guru Besar sudah ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji pokok, amaun yang sangat kecil daripada Elaun Keraian Pengetua.

 

Dicadangkan agar diperrmudahkan KAEDAH memperolehi elaun tersebut  iaitu dimasukkan terus dalam slip gaji bulanan tanpa perlu melakukan proses tuntutan seperti yang berlaku sekarang. Dalam erti kata lain, peruntukan sudah ada, cuma kaedah saja yang berubah.

Pemberian Kadar Elaun Penginapan Seperti Elaun Hotel/ Lojing Bagi PPPLD Gred DGA 32 Hingga DGA 38 Dikaji Semula.

 

 

 

ISU

 

Kadar Elaun Hotel untuk PPPLD gred DGA 32 hingga DGA 38 ialah RM100.00 untuk satu malam   (Semenanjung) / RM120.00 satu malam (Sabah dan Sarawak). Kadar Elaun Lojing pula ialah RM45.00 satu malam (Semenanjung) / RM55.00 satu malam (Sabah dan Sarawak).

 

Kadar ini  tidak lagi sesuai untuk PPPLD kerana kebanyakan hotel sekarang mengenakan caj antara RM120.00 ke RM 160.00 satu malam kecuali Rumah Tumpangan  caj di bawah RM100.00.

 

 

 

 

SENARIO/ RASIONAL

Bagi tujuan memartabatkan profesion perguruan seperti yang termaktub di dalam PIPP adalah dicadangkan kadar Elaun Hotel dan Elaun Lojing untuk PPPLD dikaji semula supaya sesuai dengan taraf dan kedudukan  guru. Masyarakat akan kembali menghormati guru jika martabat guru diangkat dan ditempatkan ke tahap yang sepatutnya.

 

 

 

 

 

 

 

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

 

 

 

 

*GMGBM

Oleh yang demikian  JPN  terpaksa mencari hotel yang di bawah paras/ standard sederhana

untuk  pakej kursus PPPLD. Hotel murah kurang berkualiti dari aspek kemudahan dan makanan untuk peserta kursus dari kalangan PPPLD.

 

Perluasan  Jawatan Guru Besar Cemerlang DGA 38 Sekolah Rendah.

 

 

*GMGBM

Jumlah jawatan Guru Besar Cemerlang DGA 38 ketika ini ialah seramai 1530 orang ( kuota 10 %   iaitu 170 orang diberikan kepada Pengelola di KPM/ JPN/ PPD ) darpada  jumlah keseluruhan Guru Besar seluruh Malaysia seramai 7644 orang.  Hakikatnya nisbah tersebut adalah kecil jika dilihat dari sudut peluang kenaikan pangkat dan peningkatan gred perjawatan.

Pertambahan perluasan Gred Jawatan DGA 38 untuk Guru Besar  sebanyak 1200 jawatan Guru Besar Cemerlang  dan untuk Pengelola sebanyak 300 jawatan Pengelola Cemerlang. Jumlah perluasan yang dipohon ialah 1500 perjawatan.

Mewujudkan Gred Sisipan DGA 36 PPPLD (Gred Baru) untuk Guru Besar.

 

 

 

 

MGBM

Kecelaruan ketara timbul kesan dari longgokan PPPLD dalam Gred DGA 32 dan DGA 34 menyebabkan terdapat ramai Guru Besar SKM DGA 32 tersekat pergerakan kenaikan pangkat, Di Gred Gaji DGA 32 dan DGA 34 terdapat pemegang jawatan-jawatan Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Guru Cemerlang dan  Guru Time Based.  Di antara kesannya ialah tidak ramai PPPLD yang mahu dinaikkan pangkat sebagai Guru Penolong Kanan dan sukar untuk mencari pelapis Guru Besar.

Dicadangkan Gred DGA 36 diwujudkan untuk PPPLD bagi jawatan Guru Besar. Kenaikan ini memberi ruang dan peluang untuk PPPLD yang tidak mendapat kenaikan pangkat ke Gred DGA 38. Guru Penolong Kanan pula dicadangkan dinaikkan ke Gred DGA 34. Pengwujudan Gred DGA 36 ini akan mengalirkan lebih lancar longgokan PPPLD yang tersekat di paras DGA 32 dan DGA 34.

Pemberian Kadar Elaun Penginapan Seperti Elaun Hotel/ Lojing Bagi PPPLD Gred DGA 32 Hingga DGA 38 Dikaji Semula.

 

 

 

 

 

Kadar Elaun Hotel untuk PPPLD gred DGA 32 hingga DGA 38 ialah RM100.00 untuk satu malam   (Semenanjung) / RM120.00 satu malam (Sabah dan Sarawak). Kadar Elaun Lojing pula ialah RM45.00 satu malam (Semenanjung) / RM55.00 satu malam (Sabah dan Sarawak).

 

Kadar ini  tidak lagi sesuai untuk PPPLD kerana kebanyakan hotel sekarang mengenakan caj antara RM120.00 ke RM 160.00 satu malam kecuali Rumah Tumpangan  caj di bawah RM100.00.

 

 

Bagi tujuan memartabatkan profesion perguruan seperti yang termaktub di dalam PIPP adalah dicadangkan kadar Elaun Hotel dan Elaun Lojing untuk PPPLD dikaji semula supaya sesuai dengan taraf dan kedudukan  guru. Masyarakat akan kembali menghormati guru jika martabat guru diangkat dan ditempatkan ke tahap yang sepatutnya.

 

 

 

 

 

 

SENARAI AHLI MESYUARAT

 

BIL

NAMA

KESATUAN/PERSATUAN

1

Tn. Hj. Jemale bin Paiman

Kongres Kesatuan Guru Dalam Perkhidmatan Pendidikan (KKGDPP)

2

Tn. Hj. Mohamad bin Ismail

Kongres Kesatuan Guru Dalam Perkhidmatan Pendidikan (KKGDPP)

3

Lt. Kdr. (B) Hashim bin Adnan

Kesatuan  Perkhidmatan Perguruan  Kebangsaan (KPPK/NUTP)

4

Pn  Lok Yim Pheng

Kesatuan  Perkhidmatan Perguruan  Kebangsaan (KPPK/NUTP)

5

En T Kuna Cegeran

Kesatuan  Perkhidmatan Perguruan  Kebangsaan (KPPK/NUTP)

6

Tn. Hj. Megat Md. Salleh Bin Md. Arshad

Kesatuan Kebangsaan Guru Bahasa Melayu SeMalaysia (KKGBMS)

7

En. Alias bin Hj. Abd. Ghani

Kesatuan Kebangsaan Guru Bahasa Melayu SeMalaysia (KKGBMS)

8

En. Lee Kam Wah

Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Besar Malaysia (KKGGBM)

9

En Tan Boon Hwa

Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Besar Malaysia (KKGGBM)

10

En.  P.Dharmalingam

Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Sekolah Tamil Malaya (KKGST)

11

En Zakaria Bin Awap

Persatuan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah (PKPSM)

12

Pn Noryah bt Ahmad

Persatuan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah (PKPSM)

13

En Goh Boon Poh

Majlis Pengetua Sekolah-Sekolah Menengah  Conforming

14

En Chuah Wah Teong

Majlis Pengetua Sekolah-Sekolah Menengah  Conforming

15

En Suhaimi Hj Othman

Kesatuan Guru-Guru Sabah (KGS)

16

En Ibrahim Hussin

Kesatuan  Kebangsaan  Guru Lepasan Maktab Semenanjung Malaysia (KKGLMSM)

17

En. William Ghani Bina

Sarawak  Teachers’  Union (STU)

18

En. Thomas Huo Kok Sen

Sarawak  Teachers’  Union (STU)

19

Tn Hj. Mohamed Sabri bin Hj. Mohd Arsad

Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia  Barat (KGMMB)

20

En Ahmad Nawawi bin Shaari

Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia  Barat (KGMMB)

21

En. Mohd.Yussof bin Mattaim

Kesatuan Guru-Guru Kerajaan Sabah (KGKS)

22

En Fadzil bin Mohd Jamil

Kesatuan Guru-Guru Kerajaan Sabah (KGKS)

23

En. Ahmad bin Malie

Kesatuan  Guru Bumiputera Sarawak (KGBS)

24

En. Sajali bin Ojek

Kesatuan  Guru Bumiputera Sarawak (KGBS)

25

En. Chan Seng Choy

Kesatuan Guru-Guru Malaya (KGM)

26

Tn. Hj. Ruslan Bin Madon

Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia (MGB)

27

Tn. Hj. Kamaruzaman bin Salim

Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia (MGB)

28

En Zulkifli bin Ghozali

Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama Malaysia Barat (KKGAMB)

 

29

Pn Rosimawati bt Saad

Persatuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Malaysia (PPPPSM)

30

Pn Asiah bt Husin

Persatuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Malaysia (PPPPSM)

31

Tn. Hj. Hussin bin Mustaffa

Persatuan Pengelola Pendidikan Sekolah-Sekolah Malaysia (PPPSM)

32

Pn Maznun bt Mohd Isa

Persatuan Pengelola Pendidikan Sekolah-Sekolah Malaysia (PPPSM)

33

Tn. Hj. Rahim bin Ibas

Kesatuan Pegawai-Pegawai Semenanjung Perkhidmatan Pelajaran Sarawak (KPPS)

34

Tn. Hj Khalid bin Ahmad

Badan Perhubungan  Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah/Gabungan Kebangsaan

35

En. Said bin Manap

Badan Perhubungan  Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah/Gabungan Kebangsaan

36

Dr Sluhi bin Lamat

Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sarawak (PPSMS)

37

En. M.S. Muthiah

Persatuan Guru Besar SJK (Tamil) Malaysia

38

En Zamzan bin Omar

Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan

39

En Mohd Sohimi Othman

Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Operasi Pendidikan)

40

Hj. Wan Hasan bin Wan Abdullah

Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Lepasan Maktab Semenanjung Malaysia (KKGLMSM)

 

 

 

 

Lampiran (A)

 

ISU

SENARIO / RASIONAL

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

1. Dasar pengajaran dan pembelajaran Matematik dan

Sains dalam bahasa Inggeris.

 

1.1 Dato’ Seri Dr. Mahathir pada Julai 2002 telah mengistiharkan untuk menukarkan bahasa pengantar mata pelajaran Matematik dan Sains dari Bahasa Melayu ke Bahasa Inggeris mulai 2003 atas alasan untuk meningkatkan pembelajaran Matematik dan Sains serta meningkatkan kecekapan pelajar berbahasa Inggeris.

 

1.2 Dasar ini telah dilaksanakan serentak pada Januari 2003 bermula di Tahun 1 sekolah rendah, tingkatan 1 di sekolah menengah, Tingkatan 6 Rendah dan Kolej Matrikulasi Semester 1 menegah atas.

 

Persoalan:

 

a) Adakah dengan menggunakan Bahasa Inggeris (Bahasa kedua pelajar) sebagai bahasa pengantar, pembelajaran Matematik dan Sains pelajar lebih berjaya, lebih cemerlang, boleh dipertingkatkan atau diperkuatkan jika dibandingkan dengan penggunaan bahasa ibunda?

 

b) Adakah dasar ini dapat meningkatkan penguasaan pelajar dalam Bahasa Inggeris?

 

c) Bagaimana dengan kesediaan dan kemampuan guru-guru mata pelajaran Matematik dan Sains di sekolah yang diamanahkan mengajar murid ini?

 

d) Apakah peralatan dan prasarana pembelajaran yang disediakan terutama di luar bandar sudah diyakini mampu serta mencukupi untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris?

 

e) Adakah jelas pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains menggunakan bahasa kedua lebih mudah disampaikan dan difahami oleh murid jika dibandingkan menggunakan bahasa ibunda?

 

f) Bagaimana perlaksanaan terpilih dibuat di sekolah kebangsaan dan SJK Tamil Matematik dan Sains diajar sepenuhnya dalam Bahasa Inggeris sementara di SJK Cina diajar dalam dwi bahasa iaitu bahasa Cina dan bahasa Inggeris.

 

g) Bagaimana unjuran keputusan peperiksaan UPSR dijadikan sebagai kayu ukur keberkesanan pencapaian pengajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris sedangkan sebahagian murid menjawab di dalam bahasa Inggeris, sebahagian dalam bahasa Inggeris dan bahasa ibunda dan sebahagian dalam bahasa ibunda?

 

1. Kerajaan Malaysia pada bulan Julai 2002, melalui pengistiharan yang dibuat oleh Menteri Pelajaran pada masa itu YB Datuk Musa Muhamad telah dengan tiba-tiba mengumumkan perubahan dasar penggunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains dari Bahasa Malaysia ke Bahasa Inggeris (PPSMI) berkuatkuasa mulai tahun 2003.

 

2. Menteri Pelajaran menjelaskan tujuan utama menggunakan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Pengantar dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains (PPSMI) kepada pelajar di sekolah dalam dua aspek:

 

a) Untuk menguatkan asas bagi memperolehi maklumat dan ilmu terutama dalam bidang Sains dan Matematik.

 

b)Menambah masa pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris dengan tujuan dapat membantu pelajar mempertingkatkan penguasaan Bahasa Inggeris.

 

3. Dapatan kajian oleh PEMBINA (Permaufakatan Badan Ilmiah Nasional), Pasukan Penyelidik UPSI (Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim), Laporan Jemaah Nazir Sekolah dan pencinta bahasa terhadap kesan Pembelajaraan Matematik dan Sains Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) sebagai bahan rujukan sah.

 

4. Kajian yang telah dijalankan menunjukkan pencapaian negatif pelajar terutama dikawasan luar bandar, pendalaman dan FELDA.  Kemerosotan ini berlaku disebabkan murid tidak dapat memahami dan mengikuti pelajaran serta penguasaan konsep yang diajar oleh guru disebabkan penguasaan Bahasa Inggeris mereka lemah. Murid sukar berkomunikasi dan menggunakan bahasa Inggeris semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

 

5. Terdapatya jurang yang ketara di antara Sekolah Kebangsaan jika dibandingkan dengan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina yang dibenarkan Pengajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris dan bahasa ibunda.

 

6. Perbandingan pencapaian UPSR pertama kali dibandingkan dengan purata lima tahun UPSR sebelumnya iaitu 2003-2007 sedangkan pada kebiasaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya iaitu tahun 2007 bagi perbandingan keputusan 2008. Apakah rasionalnya.

 

7. PPSMI boleh disimpulkan telah mewujudkan perbezaan prestasi antara murid yang sosio ekonomi ibubapa mereka yang berpendapatan rendah sama ada diluar bandar dan di bandar, FELDA, kawasan pendalaman malah mewujudkan jurang antara sesebuah negeri contohnya Negeri Sabah.

 

8. Mengukur dan mentafsirkan kejayaan PPSMI berdasarkan kepada bertambah bilangan calon UPSR menjawab dalam Bahasa Inggeris adalah tidak tepat dan tidak boleh diterima kerana sepatutnya soalan peperiksaan UPSR dalam satu bahasa sahaja

 

9. Tindakan KPM menggabungkan keputusan peperiksaan Matematik dan Sains SK bersama–sama SJKC dan SJKT amat tidak wajar. Kemerosotan prestasi UPSR sekolah kebangsaan tidak dapat ditonjolkan.

 

10. Berdasarkan kajian PEMBINA, peratus kegagalan (D dan E) Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris di dalam PMR dan SPM terlalu tinggi.

 

11. Dasar PPSMI menggagalkan matlamat Dasar Sains Negara 60:40 (Sains & Tknologi : Sastera) yang hendak dicapai tahun 2010. Semasa diperkenalkan tahun 2001, nisbahnya ialah 37:63 mengikut sasaran tahun 2008 sepatutnya 56:44, malangnya nisbah yang dicapai sekitar 44:56.

 

12. Bertambah sukar bagi kerajaan untuk menambah bilangan bumiputra menyertai bidang kerjaya perubatan, farmasi, pergigian, vaterinar, jurutera, arkitek, juruukur, peguam dan akauntan menjelang 2020 berdasarkan Dasar Meritokrasi Pendidikan Negara.

 

13. PPSMI bertentangan dengan perlembagaan persekutuan perkara 152(1), 152(6) Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967, Penyata Razak 1956, Penyata Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

 

14. PPSMI bertentangan dengan semangat Perlembagaan Persekutuan Perkara 152(1) yang memperuntukan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan hendaklah digunakan sebagai Bahasa Rasmi dan perkara 152(6) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan;

 

15. Bertentangan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967: Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa Rasmi telah diperuntukan di bawah Seksyen 2, Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Akta(32

 

16. Bertentangan dengan Akta Pendidkan 1996: Bahasa Kebangsaan adalah Bahasa Pengantar Utama. Seksyen 17, Akta Pendidikan 1996 menetapkan Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa Pengantar Utama seperti berikut:

 

a) Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar di semua institusi pendidikan dalam sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan oleh Menteri daripada subseksyen ini.

 

b) Jika bahasa pengantar utama di sesuatu institusi pendidikan selain daripada bahasa kebangsaan, maka bahasa kebangsaan adalah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di institusi itu.

 

17) Peruntukan subseksyen 17(1) bermakna pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas hendaklah secara utamanya dijalankan dalam Bahasa Kebangsaan iaitu Bahasa Melayu kecuali bagi Sekolah Jenis Kebangsaan.

 

18. Perlaksanaan PPSMI akan menghilangkan identiti bangsa, semangat kenegaraan dan kebudayaan. Negara maju seperti Jepun, Jerman dan Perancis telah maju walaupun mereka masih menggunakan bahasa ibunda negara sendiri sebagai bahasa ilmu.

1. Kami berpendapat dan berpendirian hasil dari kajian dan laporan bahawa sebarang dasar pendidikan negara mestilah di buat berdasarkan kepada perancangan dan hasil kajian ilmiah dan saintifik serta berlandaskan kepada fakta dan data yang sah.

 

2. Penguasaan Bahasa Inggeris diperkasakan melalui pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris itu sendiri. Pengukuhan kurikulum, kepelbagaian pedagogi, penambahan guru bahasa dan peningkatan kemahiran guru  itu sendiri. 

 

3. Kewujudan makmal bahasa di sekolah, bahan bantu mengajar mengikut kesesuai masa serta peruntukan kewangan yang mencukupi kepada pengurusan sekolah dan institusi untuk membantu pelajar menguasai Bahasa Inggeris dan lain-lain bahasa. Makmal komputer yang sedia ada dinaiktaraf supaya menjadi makmal bahasa dengan disediakan pembantu guru supaya penggunaan komputer dan peralatan dapat dimaksimumkan.

 

4. Bahasa ibunda ialah cara terbaik bagi sesebuah bangsa yang bertamadun mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan.

 

5. Bahasa Malaysia dipraktikkan dan dimartabatkan sebagai bahasa pengantar di negara ini sejajar dengan Artikel 152(1) dan Artikel 152(6) Perlembagaan Persekutuan Malaysia serta Seksyen 17(1) Akta Pendidikan 1996 dan Perinsip Rukun Negara (Keluhuran Perlembagaan).

 

6. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dan Institut Terjemahan Negara perlu diketengahkan sementara Bahagian Perkembangan Kurikulum dan Lembanga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia menjadi nadi kepada kedaulatan dan memertabatkan ilmu serta Bahasa Malaysia.